บทความ/blog
เฟอร์นิเจอร์ที่ยั่งยืน

Sustainable furniture

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์(product life cycle) ตั้งแต่การผลิต การใช้งาน และหลังจากที่เราทิ้งสินค้านั้นไปแล้ว ล้วนแต่สร้างผลกระทบให้กับตัวเรา และสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น

เพื่อตัวคุณและสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของALUCABใช้วัสดุที่ปราศจากสารเคมีในทุกชิ้นส่วน ทั้งหน้าบาน โครงตู้ จึงมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ได้รับสารพิษจากสารเคมีตกค้าง เช่นสารฟอร์มาลดีไฮด์ในไม้PARTICLE MDF หรือไม้อัด สารVOCsในสีย้อมไม้ นอกจากนี้โครงสร้างยังแข็งแรงรับน้ำหนักได้มาก ไม่แตกเปราะเหมือนพลาสติกบางประเภท สินค้าใช้งานได้ยาวนานปราศจากปัญหาปลวก ไม้ผุบวม และเชื้อรา 

 

บทพิสูจน์การใช้งานจริง จากรุ่นสู่รุ่น

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการพิสูจน์จากการใช้งานจริงมากว่า20ปี 

จากชุดครัวรุ่นเก่าของเรา(ชุดสีเบจ)ที่ผ่านการใช้งานอย่างยาวนานมาสู่ชุดครัวใหม่ที่ยังคงเน้นการใช้งานจริง ความทนทานดูแลรักษาง่าย และวัสดุที่ปราศจากสารเคมีเช่นดังเดิม

ภาพชุดครัวALUCABรุ่นใหม่ กับสไตล์ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

ชุดครัวที่อยู่มาอย่างยาวนานแม้ผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมสินค้าก็ยังคงสภาพที่ดี หลังจากนั้นลูกค้าจึงตัดสินใจเลือกALUCABอีกครั้ง

พื้นที่ครัวที่ปรับปรุงใหม่(ชุดครัวสีเขียว)แทนชุดครัวรุ่นเก่าเพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้น โดยยังคงวัสดุที่ทนทานเหมือนเดิมไม่ต้องกังวลว่าน้ำจะท่วมเสียหาย

 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ALUCABปราศจากสารพิษในทุกกระบวนการผลิต สินค้าใช้งานได้ยาวนาน ไม่มีปัญหาปลวก ไม้ผุบวม ลดปริมาณขยะพิษเช่น ไม้particleหรือMDFหรือไม้อัดปิดผิวฟอร์เมก้า หลังจากใช้งานไประยะเวลาหนึ่งสินค้าเกิดผุพัง เมื่อนำไปทิ้งสารฟอร์มาลดีไฮด์ในเนื้อไม้จะถูกน้ำฝนชะล้างเปลี่ยนสภาพเป็นฟอร์มาลีนลงสู่แหล่งน้ำ มีผลกระทบกับสัตว์น้ำ พืชพันธ์ไม้ต่างๆ ในบางประเทศจึงมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อกำจัดคัดแยกขยะประเภทเฟอร์นิเจอร์

ในแต่ละปีมีเครื่องเรือนมากมายที่เราต้องไปรื้อถอน เราจึงตระหนักถึงพันธกิจของเราที่มีต่อสังคม

สำหรับALUCABเราภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

copyright by househours