ตู้ห้องน้ำ

ทดสอบ description ตู้ห้องน้ำ

ตู้อ่างล้างหน้าขนาด1ม. บานอบสีเบจ
ตู้อ่างล้างหน้าขนาด1ม. บานอบสีเบจ
ตู้ใต้เคาร์เตอร์ขนาด2.5ม. บานอบสีดำ
ตู้ใต้เคาร์เตอร์ขนาด2.5ม. บานอบสีดำ
ตู้ใต้เคาร์เตอร์อ่างขนาด1ม. บานอบสีมุก
ตู้ใต้เคาร์เตอร์อ่างขนาด1ม. บานอบสีมุก